Monthly Archives: Srpen 2018

Zajímají vás kurzy asertivity?

Umění komunikace je pro lidský rod charakteristické. Jako jediní používáme slova k tomu, abychom vyjádřili své myšlenky. Ale mnoho z nás je buďto příliš pasivní, nebo naopak agresivní v komunikaci s ostatními. Buďto snadno ustupujeme ze svých myšlenek, byť jsou sebelepší, nebo zase naopak, prosazujeme agresivně za každou cenu svůj názor, i když sami kolikrát víme, že je chybný. […]

Read More