Zajímají vás kurzy asertivity?

Umění komunikace je pro lidský rod charakteristické. Jako jediní používáme slova k tomu, abychom vyjádřili své myšlenky. Ale mnoho z nás je buďto příliš pasivní, nebo naopak agresivní v komunikaci s ostatními. Buďto snadno ustupujeme ze svých myšlenek, byť jsou sebelepší, nebo zase naopak, prosazujeme agresivně za každou cenu svůj názor, i když sami kolikrát víme, že je chybný. http://pc.poradna.net/q/view/455-chybny-cas?page=r1107 Kurz asertivity od nás je pak vhodnou volbou pro každého, kdo se chce těchto chyb vyvarovat, je to správná volba pro každého, kdo chce umět komunikovat na úrovni a umět si nenásilně prosazovat své názory.

Jak si správně prosadit svůj názor?

Když neumíme správně komunikovat, pak je pro nás celý život o mnoho složitější, komplikovanější, zkrátka a dobře horší. Tak to ale nechcete, přeci nechcete, abyste se celým životem museli protrápit. Umění správné komunikace je základ, umění komunikovat asertivně je základ. Nabízíme vám řešení vašich problémů, nabízíme vám cestu, jak se naučit žít lépe! Je ale jen a pouze na vás, jestli tuto možnost využijete či nikoliv.